Вторa годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2015"

България става все по-предпочитана локация за установяване и разширяване на производства. Местни и чуждестранни компании от автомобилната, металургичната, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други индустрии стартират нови проекти и разширения и/или модернизации на съществуващи такива. Динамиката при индустриалните инвестиции изисква все по-модерен и иновативен подход при планирането, проектирането, изграждането и управлението на производствената инфраструктура, за да бъдат промишлените компании максимално конкурентни. Същевременно оптимизацията на административните процедури свързани с реализацията на инвестиционните проекти и развитието на техническата инфраструктура са ключови фактори за подобряване на бизнес средата и стратегическото позициониране на България като атрактивна инвестиционна дестинация.

Втора годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции“, част от Building innovation forum series 2015, се проведе на 20 октомври 2015 г. и събра представители на институциите, инвеститори, оператори, проектанти, инженери, проект мениджъри, консултанти и доставчици на продукти и услуги, които имаха възможността да дискутират:
 

-Инвестиции в индустриални сгради: актуални проекти 2015

-Eкспанзии и растеж: предизвикателствата пред инвеститорите

-Оптимизация на административния процес свързан с реализацията на индустриални проекти

-Особености при изпълнението на индустриални и big box сгради: спазване на специфичните изисквания на инвеститора, изпълнение в кратки срокове и гъвкавост в процеса на работа. Опитът на водещите строителни компании.

-Ролята на проект мениджмънта в процеса на реализация на промишлени сгради.

-Модерен подход и специфики при избора и интеграцията на сградните системи при реализацията на заводи и big box сгради – иновативни ли са индустриалните сгради в България

-Архитектурни и конструктивни предизвикателства при проектирането на модерни индустриални сгради.
 

Вижте ГАЛЕРИЯ от събитието